อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

DSC 0481 resize

เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจนและสมควรได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 50 ราย ๆ ละ 1,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  เฉลิมรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าวDSC 0482 resize  DSC 0483 resize
DSC 0484 resize  DSC 0485 resize
DSC 0486 resize  DSC 0487 resize
DSC 0488 resize  DSC 0489 resize
DSC 0490 resize  DSC 0491 resize
DSC 0492 resize  DSC 0493 resize
DSC 0494 resize  DSC 0495 resize
DSC 0496 resize  DSC 0497 resize
DSC 0498 resize  DSC 0500 resize
DSC 0501 resize  DSC 0502 resize
DSC 0503 resize  DSC 0504 resize
DSC 0505 resize  DSC 0506 resize
DSC 0507 resize  DSC 0508 resize
DSC 0509 resize  DSC 0510 resize
DSC 0511 resize  DSC 0512 resize
DSC 0514 resize  DSC 0515 resize
DSC 0516 resize  DSC 0517 resize
DSC 0519 resize  DSC 0520 resize
DSC 0521 resize  DSC 0522 resize
DSC 0523 resize  DSC 0524 resize
DSC 0534 resize  DSC 0527 resize

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com