อุตรดิตถ์ เขต 2 พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์

DSC 0557 resize

เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามแผนดำเนินการโครงการจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาร่วมพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าว

DSC 0558 resize  DSC 0559 resize
DSC 0561 resize  DSC 0563 resize
DSC 0567 resize  DSC 0569 resize
DSC 0571 resize  DSC 0573 resize
DSC 0565 resize  DSC 0574 resizeสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com