อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายส่งเสริมสถาบันหลัก อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

DSC 0811 resize

เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายส่งเสริมสถาบันหลัก อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม พิทักษ์ระบบคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัด 4 อำเภอ จำนวน 300 คน  สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว

DSC 0815 resize  DSC 0818 resize
DSC 0821 resize  DSC 0826 resize
DSC 0829 resize  DSC 0836 resize
DSC 0837 resize  DSC 0845 resize
DSC 0845 resize  DSC 0852 resize
DSC 0852 resize  DSC 0853 resize
DSC 0862 resize  DSC 0863 resize
DSC 0868 resize  DSC 0871 resize
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com