อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

15498 resize

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560  คณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ ณ บริเวณลานเสาธง หน้าอาคารสำนักงาน เพื่อสนองนโยบายเขตสุจริต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวินัยให้กับบุคลากร และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว
15491 resize  15492 resize
15493 resize  15494 resize
15496 resize  15498 resize
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com