อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

DSC 0002 resize

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 โดยมีผอ.กลุ่มชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2559  ภาคภูมิ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว
DSC 0007 resize  DSC 0026 resize
DSC 1158 resize  DSC 1159 resize
DSC 1160 resize  DSC 1161 resize
DSC 1162 resize  DSC 1167 resize
DSC 1170 resize  DSC 1177 resize
DSC 1179 resize  DSC 1181 resize
DSC 1182 resize  DSC 1183 resize
DSC 1184 resize  DSC 1185 resize
DSC 1186 resize  DSC 1187 resize
DSC 1188 resize  DSC 1189 resize
DSC 1190 resize  DSC 1191 resize
DSC 1192 resize  DSC 1193 resize
DSC 1194 resize  DSC 1195 resize
DSC 1196 resize  DSC 1200 resize
DSC 1212 resize  DSC 1215 resize

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com