เปิดอาคารเรียน 83 ปี โรงเรียนบ้านนาผักฮาด

           วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน 83 ปี โรงเรียนบ้านนาผักฮาด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาผักฮาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com