พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบจักรยาน

วันที่  28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอัชฉรา มากศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และมอบจักรยานสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 10 คัน โดยมี นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม        นายอำเภอน้ำปาด คณะครู และนักเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com