พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” พ.ศ. 2561 ปีที่ 19

           วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาวพ.ศ. 2561 ปีที่ 19 โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 2,000 ผืน ให้กับประชาชนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้บริษัทไทยเบฟได้มอบอุปกรณ์กีฬา และคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด ให้กับโรงเรียนป่ากั้งวิทยา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนป่ากั้งวิทยา ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com