พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าปลา, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด ปกครองอำเภอน้ำปาด ปกครองอำเภอฟากท่า และโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในกิจกรรม "รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562" เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 22.30 น. โดยสุ่มตรวจสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 อำเภอ มีจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง 15 จุด ซึ่งในครั้งนี้พบนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก แต่ไม่พบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการประพฤติไม่เหมาะสม พสน. และเจ้าหน้าที่ จึงได้อบรมให้ความรู้อย่างถูกต้องในการแสดงความรักต่อคนในครอบครัวในวันวาเลนไทน์

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com