สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

          วันที่  20  มิถุนายน 2562  เวลา 09.45 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งได้ประชุมคณะครูและดูสถานที่ในการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งท่าน พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ได้มีกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ในการนี้ นายอุดม  สายโท ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการในเรื่องของสถานที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน DLTV และด้านกายภาพของโรงเรียน

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com