1_p18443

         วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยมี นางสาวประติภา แก้วบุญมา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 4 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะครูให้การต้อนรับ

3_p61177 26305_p36677

26306_p26966 2_p54461