1_p25723

         วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

2_p42925 3_p63923

4_p93833 6_p82623

7_p29666 8_p23702

img_4940_p37369 img_4988_p14981

img_4990_p77050 img_5011_p30150

img_5013_p40081 img_5049_p27759

img_5050_p91414 img_5067_p43032

img_5085_p21481 img_5146_p43906

img_5156_p20235 img_5158_p16111

img_5172_p78288 img_5173_p11189

img_5175_p38093 -_--2-12-__65__49_p24224

-_--2-12-__65__50_p81938 -_--2-12-__65__51_p75094

-_--2-12-__65__57_p35172 -_--2-12-__65__63_p59244

-_--2-12-__65__60_p19351 -_--2-12-__65__62_p56212

-_--2-12-__65__65_p57230 -_--2-12-__65__68_p43001

-_--2-12-__65__69_p48988 -_--2-12-__65__124_p56738