kitikon1  
นายกิติกร  ศิรินิกร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 117    มือถือ  08 1391 3866
 
tong_p90535 
 

นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 

-_p52565

 

_p58768 

นางชลัยภรณ์  บุตรฟองคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107  

 

นางสาวเกตน์นิภา  ฮาดคันทุง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 

_p99644    0213223_p39070
นางสาวจันทนา  ทั่งรอด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 

  

นางสาววัชรีพร  ภูมิภาค
ธุรการ
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107  
02121_p74309   _p81427
นางสาวศุภาวรพิชญ์ ไคร้อินปั๋น
ธุรการ
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107   
  นางสาวณัฐวดี  แก้วดวงเล็ก
ธุรการ
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107   

_p94918

 

kitikorn 

sanya

aumnun

 

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 159

เมื่อวาน 168

สัปดาห์นี้ 2044

เดือนนี้ 4588

ทั้งหมด 150096