2  
นายปฏิวัติ  สมันต์ศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 113    มือถือ  083 328 2515
   wan_p41325  
นางวิไลวัลย์  ศรีน่วม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
 

chat_p98784

 

_p58224

นายวิษณุกร  อมฤกษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
 

นางสาวสุมณฑกาญจน์  กิติวงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 

thip_p40882  

witt_p70085

นางสาวทิพย์วรรณ  ประดับลาย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
  นายวิทยา  วงค์ชารี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

_p94728

  _p92205
นายจิรศักดิ์  หอมขะ
พนักงานขับรถยนต์ ส 3
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

 

นายกรกิจ  สีสมุดคำ
ช่างไฟฟ้า ช 4
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

_p32459

 

_p40942 

นายเอกพจน์  อ่องดา
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
  นายสมบัติ  ลาบาง
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

_p91357

  _p67443
นางระพีพร  แก้วดวงเล็ก
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
  นางสายใจ  ทุมมา
อัตราจ้างเหมาบริการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

_p46113

2_p87641 3_p19541
นายธงรบ  สีแดงน้อย
อัตราจ้างเหมาบริการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 
นายบุญเยี่ยม  คำไวย์
ยาม
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 
นายวิชาญ  แก้วดวงเล็ก
อัตราจ้างเหมาบริการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 

 

ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

boss01 

รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

Teerasak

uthai

patiwat

 

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 182

เมื่อวาน 277

สัปดาห์นี้ 634

เดือนนี้ 4465

ทั้งหมด 123175