01amnuay  
นายอำนวย  สีนาค
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 106    มือถือ  08 6201 8481
   wan_p41325  
นางวิไลวัลย์  ศรีน่วม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
 

chat_p98784

 

thip_p40882

นายวิษณุกร  อมฤกษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
 

นางสาวทิพย์วรรณ  ประดับลาย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

noimage

  _p92205
นางอัจฉรา  เข็มพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

 

นายกรกิจ  สีสมุดคำ
ช่างไฟฟ้า ช 3
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

_p32459

 

_p40942 

นายเอกพจน์  อ่องดา
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
  นายสมบัติ  ลาบาง
พนักงานขับรถยนต์
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

_p91357

  _p67443
นางระพีพร  แก้วดวงเล็ก
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101
  นางสายใจ  ทุมมา
อัตราจ้างเหมาบริการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101

_p46113

2_p87641 3_p19541
นายธงรบ  สีแดงน้อย
อัตราจ้างเหมาบริการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 
นายบุญเยี่ยม  คำไวย์
ยาม
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 
นายวิชาญ  แก้วดวงเล็ก
อัตราจ้างเหมาบริการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 

 

_p94918

 

kitikorn 

sanya

aumnun

 

 aks
ktpn

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 2

เมื่อวาน 161

สัปดาห์นี้ 2

เดือนนี้ 163

ทั้งหมด 187686