artit  
นายอาทิตย์  นิวาสวัฒน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 103    มือถือ  
   image_1099948732_p74051  
นางสาวนงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

 

bar_p12657 

 


 
นางรัตติยาภรณ์  ยิ่งยวด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103 

 

--_p35155

-_p66776

-_p28646
นางสาวธมนธรณ์ เดือนดาว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
นางสุรีย์ แจ้งสว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
นางสาวธมกร อุ่นเรือน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
_p38428 

_p72021

_p77285 
นางสาวอาริตา  สาวดี
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
นางสาวจันทิมา  เมืองบัวผัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
นางสาวพิมพ์พจี  จันทร์สิงห์
ธุรการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103 
 pan1  are  tun1
นายธนกฤต  อองกุลนะ
ธุรการโรงเรียน
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103 
นางสาวนภาภรณ์  บุญจันทร์
ธุรการโรงเรียน
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
นางสาวรัชดาภรณ์  ตระกูล
ธุรการโรงเรียน
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103 

kannika1

 

 aumnun

Rdacha

_p86714

 

QR66 

 aks
ktpn

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 6

เมื่อวาน 346

สัปดาห์นี้ 352

เดือนนี้ 3793

ทั้งหมด 226063