sanya1  
นายสัญญา  กุลสุวรรณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 103    มือถือ  09 4256 9450
   image_1099948732_p74051  
นางสาวนงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

 prapan_p57504

bar_p12657 

teerakan_p81415

นายประพันธ์  คืนประคอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 
นางรัตติยาภรณ์  ยิ่งยวด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103 
นางธีรกานต์  ธนะ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

--_p35155

-_p66776

-_p28646
นางสาวธมนธรณ์ เดือนดาว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
นางสุรีย์ แจ้งสว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
นางสาวธมกร อุ่นเรือน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
_p38428 

_p72021

_p77285 
นางสาวอาริตา  สาวดี
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103 
นางสาวจันทิมา  เมืองบัวผัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
นางสาวพิมพ์พจี  จันทร์สิงห์
ธุรการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103 

_p94918

 

kitikorn 

sanya

aumnun

 

 aks
ktpn

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 2

เมื่อวาน 161

สัปดาห์นี้ 2

เดือนนี้ 163

ทั้งหมด 187686