01amnuay  

นายอำนวย  สีนาค
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 117    มือถือ  08-6201-8481

   _p57037  
นางสาวพิทย์ฐาพร  แย้มมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 102
 

_p14721

 

 yatida_p68981

นางสาววรารัตน์  ค้าโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0-5548-1125 ต่อ 102  
  นางสาวญาธิดา  ศรีลาเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0-5548-1125 ต่อ 102
no treerawat  _p66698
นายนราธิป  คงสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102
 นายธีรวัฒน์  กาวี 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102
นางสาวนิโลบล  นิลกัณหะ
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน
0-5548-1125 ต่อ 102
aet   _p49962  0213223_p39070
นายอนุชา  คำไท้
นักทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการ)
0-5548-1125 ต่อ 102
นางสาวจุฑามาศ  เชิงหอม
ธุรการ
0-5548-1125 ต่อ 102   
นางสาววัชรีพร  ภูมิภาค
ธุรการ
0-5548-1125 ต่อ 102  

kannika1

 

 aumnun

Rdacha

_p86714

 

 aks
ktpn

eit2_67 

qrcode_eit_2_67

QR66 

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 147

เมื่อวาน 138

สัปดาห์นี้ 147

เดือนนี้ 4227

ทั้งหมด 239456