kitikon1  

นายกิติกร  ศิรินิกร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 117    มือถือ  08 1391 3866

   _p57037  
นางสาวพิทย์ฐาพร  แย้มมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 102
 

_p14721

yatida_p68981 

ae_p23376

นางสาววรารัตน์  ค้าโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0-5548-1125 ต่อ 102  
นางสาวญาธิดา  ศรีลาเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0-5548-1125 ต่อ 102 
นางสาวเกศวดี  เจริญชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102
_p38429

_p66698

_p81427
นางสาวจิราวรรณ  บุญแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102

นางสาวนิโลบล  นิลกัณหะ
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน
0-5548-1125 ต่อ 102

นางสาวณัฐวดี  แก้วดวงเล็ก
ธุรการ
0-5548-1125 ต่อ 102 

_p94918

 

kitikorn 

sanya

aumnun

 

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 9

เมื่อวาน 186

สัปดาห์นี้ 481

เดือนนี้ 983

ทั้งหมด 132831