2_p34168  

นายธีระศักดิ์  พลนาคูตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 111  มือถือ  092 404 5557

   _p57037  
นางสาวพิทย์ฐาพร  แย้มมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 102
 

_p14721

_p67906 

ae_p23376

นางสาววรารัตน์  ค้าโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0-5548-1125 ต่อ 102  
นางสาวญาธิดา  ศรีลาเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102 
นางสาวเกศวดี  เจริญชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102
_p38429

_p66698

_p81427
นางสาวจิราวรรณ  บุญแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102

นางสาวนิโลบล  นิลกัณหะ
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน
0-5548-1125 ต่อ 102

นางสาวณัฐวดี  แก้วดวงเล็ก
ธุรการ
0-5548-1125 ต่อ 102 

ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

boss01 

รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

Teerasak

uthai

patiwat

 

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 169

เมื่อวาน 277

สัปดาห์นี้ 621

เดือนนี้ 4452

ทั้งหมด 123162