01amnuay  
นายอำนวย  สีนาค
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 106    มือถือ  08 6201 8481
 
 kai_p75368
 
นางสาวจุฑามาส  พงษ์โนรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 

sasiton_p78575

 

_p58224

นางสาวศศิธร  เตชาวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 
  นางสาวสุมณฑกาญจน์  กิติวงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
_p27380   _p19780
นางสาวเกศนภา อุ่นทินวงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
  นางสาวจีรนันท์  สืบบุญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
kan_p49083  visarut_p98787  _p78354 
นางสาวกานต์ชนก รุ่งเรืองแสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106

นายวิศรุต  สุขเสงี่ยม
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106 

นายปรีดา  มาชัยสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106 

_p94918

 

kitikorn 

sanya

aumnun

 

 aks
ktpn

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 2

เมื่อวาน 161

สัปดาห์นี้ 2

เดือนนี้ 163

ทั้งหมด 187686