01amnuay  
นายอำนวย  สีนาค
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 106    มือถือ  08 6201 8481
 
 
 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 

sasiton_p78575

 

_p58224

นางสาวศศิธร  เตชาวัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 
  นางสาวสุมณฑกาญจน์  กิติวงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
_p19780   kan_p49083
นางสาวจีรนันท์  สืบบุญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
  นางสาวกานต์ชนก รุ่งเรืองแสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106
 Jin   nimss 
นางสาวสุกัญญา  แก้วหาญสอน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106

 

นางสาวชัญญานุช  ใจปัญญา
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106

_p78354    
นายปรีดา  มาชัยสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 106 
   

kannika1

 

 aumnun

Rdacha

_p86714

 

 aks
ktpn

eit2_67 

qrcode_eit_2_67

QR66 

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 168

เมื่อวาน 138

สัปดาห์นี้ 168

เดือนนี้ 4248

ทั้งหมด 239477