สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญชวนเดิน – วิ่งการกุศล “UTD1 RUN FOR KIDS MINI MARATHON 2020” ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุสงค์ เพื่อจัดหางบประมาณสนับสนุนเป็นทุนการศึกษานำไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนกำพร้า ยากจน ขาดแคลน และด้อยโอกาสทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์          ...

             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2563 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา...

              วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ได้ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ  วรสาร  ที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และ นายธีระศักดิ์  พลนาคู ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                           ...

             วันที่ 13  พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                                  

             วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี นางสาวละออ วันจิ๋ว นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

             วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายสมพงษ์  พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานรับรายงานตัว พร้อมทั้งให้โอวาท และแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 จำนวน 15 อัตรา 4 วิชาเอก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม และวิชาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2