headerteacher2

สถิติการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

scoll03

 

ข้อพึงระวังสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

01

 

ศูนย์ประสานงานการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

02


ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

 

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)
 

 

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)

  

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  

          รายชื่อที่พักใกล้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

              1. น้ำปาดรีสอร์ท โทร.061-5891641 แผนที่

              2. บ้านค้ำคูนรีสอร์ท โทร. 086-5487228 แผนที่

              3. โรงแรมวิวัฒน์รีสอร์ท โทร. 087 198 6060 แผนที่

              4. ตากะยายรีสอร์ท 1 โทร. 081 394 2854 แผนที่

              5. ตากะยายรีสอร์ท 2 โทร. 088 272 2303 แผนที่

              6. บ้านพีมรีสอร์ท โทร. 097 924 1379 แผนที่

              7. แคนดี้เฮ้าส์รีสอร์ท โทร. 088 273 2721 แผนที่

              8. นิรมลรีสอร์ท โทร. 094 764 5666 แผนที่

              9. วังน้ำเย็นรีสอร์ท โทร. 080 599 9222 แผนที่

              10. บ้านไร่ริมสวนฟาร์มสเตย์ โทร. 064 029 6292, 091 032 7011 แผนที่

 

 

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

จำนวนผู้เข้าชมประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย

free hit counters