ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน ครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 อยู่ในระดับดีเด่น