การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการนำรายชื่อผู้สอบแช่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2