ประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567