ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นลาน ค.ส.ล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)