4_p26633

          วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

5_p94148 1_p77578

2_p33385 3_p46770

6_p13682 7_p29090

8_p75098 9_p64555

10_p24759 11_p57850

12_p79645 13_p52173

14_p24258 15_p34406

16_p33186 17_p11478

18_p91306 19_p24430

img_9106_p96111 img_9097_p86946

img_9113_p72313 img_9115_p56641

img_9118_p58938 img_9120_p23838

img_9130_p32526 img_9161_p42204

img_9166_p61038 img_9169_p26208

img_9173_p62809 img_9219_p57831

img_9227_p31348 img_9237_p53014

img_9293_p70015 img_9287_p47021

img_9297_p49525 img_9324_p99972

img_9373_p96944 img_9375_p31723

img_9380_p62744 img_9489_p55737

img_9530_p24207 img_9538_p19062