3_p31921

          วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ พลนาคู เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกนวัตกรรมการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) พร้อมด้วย ดร.อุทัย ปลีกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

4_p81791 img_8897_p56994

img_8962_p34085 img_8963_p52550

img_8977_p18902 img_8979_p34405

img_8999_p52554 img_9001_p21789

img_9033_p66029 img_9035_p55655