2_p60107

          วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ พลนาคู เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกนวัตกรรมการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) พร้อมด้วย ดร.อุทัย ปลีกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

3_p48071 4_p96797

5_p34346 6_p51083

  img_8963_p52550 img_8977_p18902

img_8979_p34405 img_8999_p52554

img_9001_p21789 img_9033_p66029

img_9035_p55655 s__4227212_p33755