5-2565__124_p36171

          วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรในสำนักงานเขต ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณถนนเส้นวัดชุมพล-สะพานบ้านลุ่ม และสองฝั่งลำน้ำห้วยพังงา (สะพานบ้านลุ่ม) อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

5-2565__122_p74404 5-2565__134_p50854

5-2565__138_p90917 5-2565__144_p73676

5-2565__131_p12676 5-2565__146_p30786

5-2565__150_p27075 5-2565__178_p93363

5-2565__159_p73143 5-2565__161_p15229

5-2565__175_p52529 5-2565__207_p20501

5-2565__215_p13288 5-2565__206_p23987

5-2565__222_p29048 5-2565__216_p85679