img_3888_p98091

            วันที่ 3 มกราคม 2566 ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่อง “จังหวัดคุณธรรม” และอำเภอน้ำปาดได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์อำเภอน้ำปาด เรื่อง “ความร่วมมือขับเคลื่อนอำเภอน้ำปาดสู่อำเภอคุณธรรม” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            img_3879_p95980 img_3859_p96970

            img_3873_p69373 img_3868_p66972

            img_3886_p19322 img_3862_p96522

            img_3898_p61455 img_3890_p37994

            img_3894_p84479 img_3892_p48152