IMG_4575

            วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.45 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่อง “จังหวัดคุณธรรม” และอำเภอน้ำปาดได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์อำเภอน้ำปาด เรื่อง “ความร่วมมือขับเคลื่อนอำเภอน้ำปาดสู่อำเภอคุณธรรม” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            IMG_4322 IMG_4323

            IMG_4327 IMG_4334

            IMG_4352 IMG_4342

            IMG_4367 IMG_4372

            IMG_4369 IMG_4374

            IMG_4379 IMG_4378