img_7884_p91775

 

        วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.15 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำ ปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมสุจริต การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ค่านิยม 12 ประการ ให้การต้อนรับบุคลากรใหม่ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

  

  IMG_7768  IMG_7767

IMG_7771  IMG_7773

IMG_7775  IMG_7779

IMG_7783  IMG_7784

IMG_7789  IMG_7811

IMG_7815  IMG_7829

IMG_7832  IMG_7834

IMG_7835  IMG_7836

IMG_7841  IMG_7846

IMG_7848  IMG_7849

img_7882_p37394  img_7886_p76462

img_7887_p41188  img_7892_p25691