w_6388

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวัลลภ หรั่งเพชร นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธาน ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

w_6374 w_6385

w_6405 w_6410

w_6425 w_6439w_6441 w_6485