1_p63527

          วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยมี นายชาตรี บุตรวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ว อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะครูให้การต้อนรับ

2_p99740 3_p85799

26226_p53204 26228_p42249

26229_p88783 26231_p66435

26234_p39928 26237_p52049