IMG_4734

            วันที่ 11 มกราคม เวลา 08.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีสักการะพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิ และเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

            DSC_0348 IMG_4727

            IMG_4741 IMG_4738

            IMG_4766 DSC_0362

            IMG_47933 IMG_4806

            IMG_4810 IMG_4812

            IMG_4858 IMG_4867