canon-eos-1500d1565_p66077

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

canon-eos-1500d1568_p46866 canon-eos-1500d1570_p22192

canon-eos-1500d1573_p78607 Canon_EOS_1500D1565