w_7891

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักกีฬา ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนมเหสักข์ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

w_04012567-2 w_7752

w_7754 w_7822