w_12

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

w_1161 w_1

w_1137 w_1138

w_1141 w_1143

w_1145 w_1153

w_1256 w_1260

w_1270