ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลึก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566