ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง