ประกาศโรงเรียนบ้านปากปาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2567