ประกาศโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง