ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฎิบัติงานราชการ อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง