ประกาศโรงเรียนไผ่งามวิทยา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน