ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง (แบบจ้างเหมารายเดือน)