ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยครั่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564