ประกาศโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานจ้างเหมาบริการให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564