การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู