ชื่อผลงาน : การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 // ผู้จัดทำผลงาน นางสาวญาธิดา ศรีลาเลิศ  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2