3_p56175

          วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เด็กหญิงแพรตะวัน ฝั้นเต็ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

2_p78314 4_p99896 5_p59703

6_p88775 7_p57689

img_9806_p44955 img_9816_p71714

img_9818_p47844 img_9823_p15024

img_9819_p81890 img_9824_p59087

img_9828_p96357 img_9845_p26101

img_9900_p18046 img_9885_p20219

img_9859_p38227 img_9926_p15519 

img_9934_p99797 img_9864_p31697

img_9937_p70648 img_9941_p86275

img_9949_p48693 img_9959_p43386

img_9962_p33049 img_9970_p88642