306149604_3144496329144498_2818477436051018418_n_p24418

          วันที่ 13 - 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู ดร.อุทัย ปลีกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

302209574_10221169521018640_5674455240192930143_n_p73403 305470626_10221169521698657_159899748319147619_n_p74116

306546269_3144496369144494_3924254251933233200_n_p28150 306752487_5604146639649510_2353368414898858667_n_p85922

305205042_10221169520938638_3457112409893338961_n_p20643 305402301_10221169521778659_179776861638036452_n_p49021

306604062_5604143926316448_6166765017750120196_n_p26623 306745899_5604146202982887_829488068240069131_n_p37226

306752487_5604146639649510_2353368414898858667_n_p62592 306781073_5604146836316157_2969044537741113335_n_p63380

306897363_5604144649649709_1814774476088839879_n_p57275 306910350_3144496335811164_10913880091294033_n_p75408