img_0084_p21026

           วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง kid พิชิตปัญหา” พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_0082_p38631 img_0085_p48882

img_0088_p39274 img_0091_p53963

img_0097_p99993 img_0093_p11449

img_0099_p13016 img_0100_p18323